ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν υποστεί φθορές από κακή μεταχείριση ή φύλαξη ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης.

 

Τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.

 

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή ή με κακή συσκευασία) με υπαιτιότητα της SIMERON
  2. Υπάρχει πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από την SIMERON.
  3. Επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.smokingpaper.gr
  4. Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
  5. Το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)

Η αντικατάσταση των προϊόντων πραγματοποιείται με ίδια ή συγγενή προϊόντα του καταλόγου μας ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Στην περίπτωση μεγαλύτερης αξίας επιβαρύνεστε μόνο με τη διαφορά αξίας σε σχέση με το επιστρεφόμενο είδος.

 

Το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

 

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων προκειμένου να διαπιστωθούν πιθανά ατυχή συμβάντα. (π.χ. ελλιπή τεμάχια, εμφανή ελαττώματα, λάθος είδος κλπ).

 

Στην περίπτωση επιστροφής και αντικατάστασης, το κόστος μεταφοράς για την παραλαβή και εκ νέου αποστολή των προϊόντων αναλαμβάνει η εταιρεία μας.

 

Το προβλεπόμενο μέγιστο διάστημα για την αντικατάσταση των προϊόντων ορίζεται στις 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους.

 

Αν επιθυμείτε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, επικοινωνήστε  άμεσα μέσω της φόρμας επικοινωνίας εδώ ή τηλεφωνικά.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Εγγυούμαστε για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτουμε. Ωστόσο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ατυχή συμβάντα. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθες δηλώσεις υπαναχώρησης από τα ως άνω:

  1. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν εντός 30 ημερών τότε η SIMERON δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.
  2. Δεν ευθυνόμαστε για περιπτώσεις κακής μεταχείρισης από τον μεταφορέα.
  3. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται χρηματική αποζημίωση για τα επιστρεφόμενα είδη. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η αδυναμία αντικατάστασης εντός του οριζόμενου διαστήματος λόγω μη διαθεσιμότητας ή ανωτέρας βίας.
  4. Σε περίπτωση παρέκκλισης από τις προϋποθέσεις επιστροφής και αντικατάστασης και εφόσον επιθυμείτε την εκ νέου αποστολή των προϊόντων που επιστρέψατε, επιβαρύνεστε με το συνολικό κόστος διεκπεραίωσης. Δηλαδή το αρχικό κόστος μεταφοράς για την επιστροφή, το κόστος μεταφοράς για την εκ νέου αποστολή, πλέον το κόστος αντικαταβολής για την είσπραξη του ποσού που προκύπτει κατά περίπτωση.